Ընտրատեղամասերում թեքահարթակների բացակայությունը՝ ընտրական իրավունքի խախտում

Վերջին տարիներին նկատվում է, որ Գորիսի տարբեր շինությունների մուտքերի մոտ կառուցվում են թեքահարթակներ, սակայն դրանց մեծ մասը չի համապատասխանում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի շինարարական նորմերի մասին հրամանին։

Շինոլորտի որոշ պատասխանատուների խոսքով անհամապատասխանություններն էական չեն, սակայն այդ դեպքում ու՞մ համար են նախատեսված այն չափանիշերը, որոնք սահմանվել են տեղաշարժման սահմանափակ հնարավորություն ունեցող քաղաքացուն լիարժեք մասնակցելու հանրային կյանքին։

Գորիս, Տեղ, Տաթև համայնքներում դեռևս կան նախակրթարաններ և դպրոցներ, որտեղ տեղադրված չեն թեքահարթակներ, որոնք պետք է ունենան սահմանված չափանիշերով հարմարավետ պայմաններ և բռնաձողեր:

Հայտնի է, որ ընտրությունների քվեարկությունների անցկացման համար որպես տեղամասեր ընտրվում են հիմնականում կրթական հաստատությունները։ Որոշ դեպքում՝ առաջին հարկում գտնվելու և ցածր աստիճանի առկայության դեպքում տեղամասը անվասալյակով քաղաքացիների համար կարող է հասանալի լինել, սակայն տեղամասերը հիմնականում հարմարեցված չեն և սահմանափակ կարողություն ունեցող ընտրողները զրկվում են ընտրելու իրենց իրավունքից։

Թեքահարթակները պետք է ունենան ռետինե կամ սահքարգելիչ այլ նյութով ծածկույթ: Մարդկանց տեղաշարժման թեքահարթակների թեքությունը շենքի ներսում պետք է լինի ոչ ավելի 1:6 մետրից, իսկ ստացիոնար սոցիալական և առողջապահական հաստատություններում 1:8-ից մինչև 1:10:3 մետր: Բարձրությունների անկումների տեղերում նախատեսված են 3-ից ոչ պակաս թվաքանակով աստիճաններ կամ 1:6 մետրից ոչ ավելի թեքությամբ թեքահարթակներ:

Գարեգին Փարսյան
«Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության» բաժնի պետ
Գորիսի համայնքային իշխանության աշխատակազմի «Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության» բաժնի պետ Գարեգին Փարսյանի խոսքով տարբեր շինությունների թեքահարթակների բացակայության պատճառն այն է, որ դեռ խորհրդային տարիներին շահագործման հանձնված շենքերի շինության կառուցվածքի և փողոցի տեղակայման դիրքի պատճառով անհնար է թեքահարթակներ կառուցել, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում են շարժական թեքահարթակներ: «Գորիսի պատմական կենտրոնի վերակառուցում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է, որ կենտրոնին հարակից փողոցները և մայթերը կսալիկապատվեն ապահովելով հասանելիություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Շինարարական աշխատանքները արդեն սկսվել են, և Գարեգին Փարսյանի խոսքով կավարտվի երկու տարի հետո, սակայն դրանով ընտրական տեղամասերում թեքահարթակների պահանջարկը չի լուծվի։
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website